Boråsregionen - Sjuhärads kommunalförbund

Nio kommuner, 280 000 invånare. Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn,  Varberg och  Vårgårda.
Det är de nio som valt att samarbeta genom Boråsregionen - Sjuhärads kommunalförbund för att göra vårt område än bättre att leva, bo och arbeta i.

 


Kommunalförbundet tillvaratar kommunernas gemensamma intressen och utvecklar gränsöverskridande samarbeten. Vi arbetar med frågor som berör tillväxt och regional utveckling, infrastruktur och transporter, kultur, miljö, samhällsplanering, utbildning samt social välfärd och hälsa.

 

Förbundet har ett tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv. Vi ska skapa gränsöverskridande möten och främja samverkan, innovation och nytänkande. Allt vi gör har som mål att stärka Sjuhärad som ett bra område att bo, arbeta och leva i.

 


Kommunalförbundets adress, för karta och vägbeskrivningar klicka här.
 
sidan uppdaterad 2015-11-25

Navet bäst i Sverige

Flera års medvetet kvalitetsarbete ger resultat på nationell nivå. Skolverket bedömer att Navets...

Tillväxtmedel 2016
Beslut om tilldelning
Utlysning av tillväxtmedel 2016
Årets utlysning av tillväxtmedel avslutades den 10 januari.
Tillväxtmedel 2015
Fördelning av tillväxtmedel 2015
Årets utlysning av tillväxtmedel avslutad

Årets utlysning av tillväxtmedel för samverkans- och utvecklingsprojekt i Sjuhärad har nu avslut...


 


Boråsregionen / Sjuhärads kommunalförbund

Skaraborgsvägen 1 A, Vån 2
506 30  BORÅS


E-post: info@borasregionen.se