Boråsregionen

Aktuellt

 • 2019-10-18

  Utbildningsdag om hållbar och klimatsmart upphandling

  Välkomna till "Hållbar och klimatsmart upphandling" - en utbildningsdag som belyser olika sät att hantera klimataspekter i kommunala upphandlingsprocesser. Klicka här för mer information.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  Läs mer
 • 2019-10-10

  Informationsförvaltning

  Temadag 21 oktober
  DSO-kontoret på Boråsregionen arrangerar en temadag om informationsförvaltning, där fokus ligger på hur informationstillgångar ska skapas för att kunna uppfylla de olika lagkraven som ställs upp av bland annat offentlighets och sekretesslagen, arkivlagen, dataskyddsförordningen mm.

  Läs mer
 • 2019-10-04

  Kulturens värde för Sjuhärads utveckling.

  Temadag 14 november
  Boråsregionen och medlemskommunerna i Sjuhärad arrangerar tillsammans med Kultur i Väst och Västarvet för tredje gången en temadag. Denna gång utgår vi från tvärsektoriell samverkan och temat:

  Läs mer
 • 2019-09-30

  Turismens dag

  Besöksnäringen är viktig för vår region och vi arbetar på många sätt för att stärka den. Ett sätt är att skapa tillfällen att träffas och inspirera varandra.
  Läs mer
 • 2019-06-26

  Turismens Dag 27 september

  En dag för alla aktörer inom besöksnäringen i vår region. Det kommer att bli en dag med inspiration, samtal, kunskap, fika och lunch - och så delar vi ut priset som Årets Turismföretagare 2019.Välkommen!PLATS: Kvarnen i HyssnaANMÄLAN: via denna länk >>länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterInbjudan som pdf >>PDF

  Läs mer
 • 2019-06-17

  Lokalt VO-College Bollebygd/Borås

  Certifierat lokalt VO-College – nu är arbetet i gång i Bollebygd/Borås (BoBo-området)
  Läs mer
 • 2019-05-07

  FOKUS Boråsregionen 2019

  24 april gick den första FOKUS Boråsregionen av stapeln. Ett helt nytt forum för att inspireras, hämta och dela kunskap i vårt gemensamma arbete med att utveckla vår region.
  Läs mer
 • 2019-05-02

  Navet science center bäst i Sverige

  Flera års medvetet kvalitetsarbete ger resultat på nationell nivå. Skolverket bedömer att Navets kvalitet är bäst i Sverige!
  Läs mer
 • 2019-04-05

  Digitaliseringsdagen 2019

  Fredagen den 15 mars samlades 133 deltagare för Digitaliseringsdagen 2019 på Textile Fashion Center. Syftet med dagen var att inspirera och ge nya insikter när det gäller förändringsledning och vad digitalisering innebär i praktiken.
  Läs mer
 • 2019-03-29

  Certifieringsbesök gällande VO-Collegesamverkan i BoBo-området

  Den 3 april har parterna i Bollebygd/Borås (BoBo-området) upprättat ett dagsprogram för att ta emot besök av certifierare från Vård- och omsorgscollegelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

  Läs mer
 • 2019-03-27

  FOKUS Boråsregionen 24 april

  FOKUS Boråsregionen är ett nytt forum för att samla politiker, tjänstemän, näringsliv och aktörer i utvecklings- och framtidsfrågor. Syftet är att få en gemensam känsla för vår region och vad vi kan åstadkomma tillsammans.
  Läs mer
 • 2019-03-27

  Prisutdelning SydVästenpriset 2019

  Centrum för välfärdsstudier (CVS) vid Högskolan i Borås utlyser för fjärde året
  i rad SydVästenpriset för att uppmärksamma och premiera chefer som verkar
  för ett hållbart och kvalitativt ledarskap inom välfärdsområdet i Västra Götaland.
  Nu har vi äran att dela ut pris till årets vinnare. Välkommen att delta!

  Läs mer
 • 2019-03-06

  Ann-Charlotte Järnström ny direktör på VästKom

  VästKom får en ny direktör efter sommaren. Läs mer på VästKoms hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  Läs mer
 • 2019-02-22

  Ny regional utvecklingsstrategi Västra Götaland

  Våren 2019 påbörjas arbetet med att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi för perioden 2021-2030. Det innebär att samla kunskap och erfarenheter från kommuner, näringslivets aktörer och det civila samhället i Västra Götaland.

  Läs mer
 • 2019-02-21

  Alla vinner på väl underbyggda val

  Det ESF-finansierade projektet Vägledning för livet hade sin avslutande konferens i Göteborg den 7 februari. Projektets huvudman har varit Skaraborgs kommunalförbund med Maria Wetterlid som projektledare, i ett samarbete med Fyrbodals- och Sjuhärads kommunalförbund.
  Läs mer
 • 2019-02-13

  FIS Cross-Country World Cup Ulricehamn

  De gjorde det igen! Arrangörerna, publiken, funktionärerna och tävlanden – skapade en folkfest i Ulricehamn. 45.000 besökare fick se tävlanden från 19 nationer i spåren.
  Läs mer
 • 2019-02-12

  Årets första Dataskyddsombudsträff

  Dataskyddsombud i Västsverige håller en återkommande nätverksträff och ses fyra gånger per år för att hjälpas åt med lagtolkning, jobba fram guidelines och praktiska metoder för kunskapsutbyte inom (GDPR) dataskyddsförordningen.
  Läs mer
 • 2019-02-11

  Business Region Borås på Hannover Messe

  Tillsammans med Västra Götalandsregionen och de andra delregionerna kommer Boråsregionen att vara representerad på Hannovermässan 2019, världens största industrimässa.
  Läs mer
 • 2018-05-23

  Navet Science Center bäst i Sverige

  Flera års medvetet kvalitetsarbete ger resultat på nationell nivå. Skolverket bedömer att Navets kvalitet är bäst i Sverige!
  Läs mer
 • 2018-05-22

  Regionala dataskyddsombud

  Dataskyddsförordningen träder i kraft
  Läs mer