Boråsregionen

Aktuellt

Business Start-Up Boost (Think Business)

Projektägare: Inkubatorn i Borås
Beviljades medel: 2015-10-30, 2017-02-24, 2018-02-23
Beviljat stöd: 130 000 kr 2018
Projektperiod: 2016-01-01-2018-12-31
Kontaktperson: Markus Bredberg


Beskrivning
Business Start Up Boost syftar till att ge entreprenörer och nystartade företag tillgång till professionella leverantörer med expertkompetens inom flera affärsutvecklingskritiska specialistområden. Genom att arrangera aktiviteter som främjar nätverkande och höjer kunskapen vill man ge företagen bättre förutsättningar för att snabbare och med mindre risk etablera nya konkurrenskraftiga företag på marknaden. I projektet kombineras föreläsningar med nätverksbyggande mingel med arbets- och övningsmoment mellan leverantörer av specialistkompetens och speciellt utvalda företagare i samma utvecklingsskede. Under seminarieserier kommer deltagarna få kunskaper, tips och råd inom områden som affärsutveckling, finansiering, immaterialrätt, affärsjuridik, pensions- och företagsförsäkringar, IT, ekonomiadministration, redovisning och revision. Projektet marknadsfördes under namnet Think Business.

Projektet syftar till att under tre år testa denna modell för tidseffektivt nätverksbyggande, kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyte med ambitionen att främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag.

Målstyrning
Projektet arbetar mot målen inom målområdet En ledande kunskapsregion att stimulera entreprenörskap och intraprenörskap samt att främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag.

Sjuhäradsperspektiv
Aktiv samverkan sker med näringslivsneheterna i Tranemo, Mark, Bollebygd, Svenljunga, Herrljunga, Vårgårda, Borås och Ulricehamn.

www.ink-boras.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster