Boråsregionen

Aktuellt

Entreprenörskap i grundskolan

Projektägare: Ung Företagsamhet Älvsborg
Beviljades medel: 2015-10-30, 2017-02-24, 2018-02-23
Beviljat stöd: 477 000kr 2018 (sökte totalt 4 560 000 kr för 3 år)
Projektperiod: 2016-01-01-2018-12-31
Kontaktperson: Theresa Lenberg

Beskrivning
Projektet syftar till att utveckla entreprenörskapsutbildningen samt öka samverkan mellan skola och näringsliv på grundskolan för årskurs 2-9. Målgruppen är skolägare, skolledare och pedagoger som i sin dagliga verksamhet ska använda sig av metoder och verktyg utformade av Ung Företagsamhet.

Projektet vänder sig till samtliga grundskolor i Sjuhärad. Tillsammans med fokusskolor vill UF ta fram framgångsrika arbetsmetoder där eleverna får träna sina entreprenöriella förmågor, skapa en förståelse för samhället och fundera kring framtida karriärval. Arbetsmetoderna ska spridas med syfte att skapa förutsättningar för ungt entreprenörskap i Sjuhärad. Ung företagsamhets läromedel Vårt Samhälle, Se Möjligheterna och Min Framtid används i projektet.

Med anledning av att Ung Företagsamhet beviljades en mindre summa för projektet har man reviderat ansökan och minskat på antalet mål och aktiviteter.

Målstyrning
Projektet ligger i linje med målen inom målområdet En ledande kunskapsregion att stimulera ökat entreprenörskap och intraprenörskap.

Sjuhäradsperspektivet
Aktiv samverkan sker med Herrljunga, Tranemo och Vårgårda kommuner samt övriga kommuner som ingår i samarbetet kring Ung Företagsamhet.

www.ungforetagsamhet.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster