Boråsregionen

Aktuellt

Hur låter din favoritbok?

Projektägare: Föreningen Kalvfestivalen
Beviljades medel: 2018-02-23
Beviljat stöd: 55 000kr
Projektperiod: 2018-05-01 - 2018-09-30
Kontaktperson: Esaisas Järnegard

Beskrivning
Med inspiration och i samarbete med projektet Gränslösa bibliotek har Kalvfestivalen och The Gothenburg Combo inlett ett samarbete kring visionen om Mobila Musik och Bokupplevelser i regionen. Målet är att skapa unika och intima musik- och litteraturupplevelser under nära och familjära möten med invånarna i regionen. Med finansiering av Statens Kulturråd har The Gothenburg Combo beställt nyskriven musik av 10 ledande svenska kompositörer som skrivit små stycken med inspiration utifrån sin favoritbok. Musiken kommer att presenteras i Boråsregionens bokbussar i ett intimt och exklusivt sammanhang där The Gothenburg Combo möter publiken. Tanken är att sprida ny, spännande och utmanande musik på ett inbjudande sätt mitt i folks vardag. I detta fall arbetar man utifrån en uppsökande strategi tillsammans med folkbiblioteken i Sjuhärad. De aktuella böckerna ska kunna lånas i bokbussen och projektet slår ett slag för lyssnande och läsande. Det blir en ett musikaliskt format i miniatyr som erbjuds invånarna i Sjuhärad. Det kommer att bidra till utvecklingen av kulturlivet och ett gränsöverskridande samarbete över konstartsgränserna och över kommungränserna. Satsningen blir även ett led i Kalvfestvalens och konstmusikens integrerande i kulturutbudet i Boråsregionen.

Målstyrning
Projektet Hur låter din favoritbok? ligger helt i linje med Boråsregionens delregionala kulturplan och det prioriterade målet att främja en aktiv och nyskapande kulturregion för alla i hela Västra Götaland. I den delregionala kulturplanen är en målbild Kreativt kluster för kultur där målet är att Sjuhärads kommuner fungerar och upplevs som ett kreativt kluster för kultur. En av utvecklingsinsatserna är att skapa en infrastruktur för spridning av konstnärliga uttryck samt verka för utveckling av befintliga och nya kultursystem. Projektet bidrar genom sin nyskapande konstmusik till att profilera Sjuhärad som ett kreativt kulturområde med brett och nyskapande utbud.

Sjuhäradsperspektiv
Kalvfestivalen har en långsiktig strategi att bli en del av och utveckla kulturlivet i Sjuhärad. Samverkan sker med samtliga kommuner i Sjuhärad genom projektet Gränslösa bibliotek. I tidigare perioder arrangerade man skolturnéer med kulturinslag i samarbete med alla musik/kulturskolor och har byggt upp ett nätverk kring interaktiva kulturprojekt med kommunerna.

www.kalvfestival.selänk till annan webbplats