Boråsregionen

Aktuellt

Industrinatten i Sjuhärad 2018

Projektägare: Industriellt utvecklingscenter i Sjuhärad (IUC)
Beviljades medel: 2018-02-23
Beviljat stöd: 200 000 kr
Projektperiod: 2018-03-01 - 2019-02-28
Kontaktperson: Jan Andersson & Sarah Andrén

Beskrivning
Projektet Industrinatten är en långsiktig satsning och utgör basen i en fokuserad samverkan mellan arbetsliv och skola. Industrinatten utgör en ny väg och möjlighet för Boråsregionens företag och kommunala bolag att framtidssäkra kompetenstillförseln, vilket är en förutsättning för hållbar konkurrenskraft och tillväxt. Industrinatten är en gemensam kraftsamling och ett unikt tillfälle för framtidens arbetskraft att knyta kontakt med lokala företag, få en inblick i moderna industriarbetsplatser och se bredden av möjligheter och olika yrkesroller. Samtidigt får företagen en chans att visa upp sig, sina produkter och sina varumärken för att underlätta framtida rekrytering.

Arrangemanget Industrinatten består i korthet att ett antal teknik- och industriföretag öppnar sina dörrar för att ta emot studiebesök, framförallt unga som är på väg mot studieval eller yrkesval.

Målstyrning
Att främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag.

Sjuhäradsperspektiv
Industrinatten kommer att genomföras i följande kommuner Borås/Bollebygd, Ulricehamn, Herrljunga/Vågårda, Svenljunga/Tranemo och Mark.