Boråsregionen

Aktuellt

Internationellt Vävcenter Sjuhärad

Projektägare: Föreningen Internationellt Vävcenter - Sjuhärad
Beviljades medel: 2016-02-26, 2017-02-24, 2018-02-23
Beviljat stöd: 145 000 kr 2018
Projektperiod: 2016-04-15-2019-02-28
Kontaktperson: Rolf Danielsson

Beskrivning
Projektet syftar till att skapa en mötesplats där konsten och kunskapen om vävning i alla dess former ska bevaras och utvecklas för framtiden. Utifrån det projekt som genomförts 2016 och 2017 ska nu nästa steg tas för att förverkliga ett vävcenter med internationell koppling i Sjuhärad. I Boråsregionens kulturplan beskrivs inom utvecklingsområden ett starkt fokus på det textila arvet och industriarvet. Projektet VÄV-center Sjuhärad avser att väva ihop de textila trådarna i Sjuhärad. Ett vävcentra ska vara platsen för kreativa möten och förstärka de kreativa näringarna samt utveckla kosntnärliga och pedagogiska innovationer i kombination med kunskap om vävning.

Under 2018 kommer föreningen att utvecklas i samverkan med aktörer på delregional och regional basis. Platsen Rydal ska stärkas ytterligare genom att etablera en mötesplats samtidigt som man utvecklar en digital plattform för projektet. Det sker i samverkan med projektet DIGITAClänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Samverkan ska etableras med aktörer i Sjuhärad främst med textilföretag och företag inom besöksnäringen.

Målstyrning
Projektet stämmer väl överens med målet att främja en aktiv och nyskapande kulturregion för alla i hela Västra Götaland. I den delregionala kulturplanen är Vävcentrum Sjuhärad en prioriterad målbild för perioden och kulturarv ett utvecklingsområde. Ett Vävcentrum i Sjuhärad är en utvecklingsinsats i den regionala kulturplanen.

Sjuhäradsperspektiv
Samarbetet sker mellan Borås och Marks kommuner genom respektive kulturförvaltning och museiverksamhet. Textilmuseet med regionalt uppdrag deltar i samverkan med Rydals museum och föreningen Tygriket.

Vävcenter Sjuhärad - Weavingcenterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster