Boråsregionen

Aktuellt

Introduktion Sjuhärads textila näringsliv företagare/entreprenörer

Projektägare: Inkubatorn i Borås - FashionInk (fd Modeink)
Beviljades medel: 2015-10-30, 2017-02-24, 2018-02-23
Beviljat belopp: 150 000kr 2018 (totalkostnad 450 000kr)
Projektperiod: 2016-01-01-2018-12-31
Kontaktperson: Simon Hjelte

Beskrivning
FashionInk (fd Modeink) är ett nischat affärsområde inom Inkubatorn i Borås med fäste i Borås och Sjuhärad. FashionInk stödjer oetablerade textil-, mode- och designföretag och entreprenörer.

Syftet med projektet är att lyfta fram Sjuhärads textila näringsliv och samtidigt skapa förutsättningar och resurser för små och nyetablerade textil-, design- och modeföretag att etablera sig och växa.

Med projektet vill Inkubatorn lyfta fram Sjuhärads textila näringsliv samtidigt som man skapar förutsättningar och resurser för små och nyetablerade textilföretag att etablera sig och växa. 2016 kartlades producenter och leverantörer i Sjuhärad. Materialet sammanställdes i en katalog samt en nedladdningsbar PDF på hemsidan www.modeink.se.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 2017 gjorde man katalogen sökbar och digital för att öka tillgängligheten. En ny Textile roadshow genomfördes under hösten där FashionInk tillsammans med ett antal företag och entreprenörer besökte fabriker och producenter i Sjuhärad.

Det finns ett fortsatt behov av att skapa förutsättningar för möten mellan producenter, leverantörer och entreprenörer i Sjuhärad. 2018 kommer företagen erbjudas en tvådagarskurs kring produktion och produktutveckling och dels genom att låta deltagarna möta producenter.

Målstyrning
Projektet ligger inom målområdet En ledande kunskapsregion och målet att främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små coh medelstora företag samt stimulera till ökat entreprenörskap och intraprenörskap.

Sjuhäradsperspektiv
Aktiv samverkan sker med Svenljunga, Tranemo, Mark och Borås näringslivsenheter. Flera företag är involverade i projektet.

www.modeink.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster