Boråsregionen

Aktuellt

UF-företagande för nya målgrupper

Projektägare: Ung Företagsamhet Älvsborg
Beviljades medel: 2016-02-26, 2017-02-24, 2018-02-23
Beviljat stöd: 630 000 kr 2018 (totalt 1 930 000kr)
Projektperiod: 2016-03-01-2018-12-31
Kontaktperson: Theresa Lenberg

Beskrivning Syftet med projektet är att arbeta fram en anpassad variant av UF-företagande för ungdomar som går på yrkesprogram och introduktionsprogram på gymnasierna i Sjuhärad. Målet är att fler och nya grupper av gymnasieelever ska motiveras och stimuleras till entreprenörskap. Elever som saknar studiemotivation, har språksvårigheter ska inspireras till företagande och entreprenörskap. I projektet ska en anpassad version av UF-företagande där samtliga obligatoriska moment kvarstår och samma effekt av UF-företagande uppnås efter genomförd kurs ingå. Det kommer bland annat innebära att språkförenkla materialet för introduktionsprogrammet. Ambitionen är att hitta gemensamma drivkrafter hos yrkeselever och yrkeslärare i regionen och motivera de att driva egna företag.

Målstyrning
Projektet bidrar till att främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag och stimulera ökat entreprenörskap och intraprenörskap hos lärare och elever på gymnasiernas yrkes- och introduktionsprogram.

Sjuhäradsperspektiv Sjuhäradsperspektivet är tillgodosett genom att näringslivsenheterna och utbildningsförvaltningarna i Vårgårda Herrljunga och Tranemo kommuner samarbetar. Det finns en etablerad samverkan mellan UF och kommunerna Ulricehamn, Mark, Borås och Svenljunga. Samtliga kommuner med gymnasieskola deltar. Samverkan sker med det lokala näringslivet och företagen är engagerade som rådgivare, jury och samarbetspartners.

www.ungforetagsamhet.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster