Boråsregionen

Aktuellt

Vi byter skulpturer med varandra

Projektägare: Borås Konstmuseum
Beviljades medel: 2018-02-23
Beviljat stöd: 100 000kr
Projektperiod: 2018-03-01 - 2018-10-31
Kontaktperson: Victoria Klaiber Svensson

Beskrivning
Vi byter skulpturer med varandra är ett regionalt projekt som syftar till att regionalisera Borås Internationella Skulpturbiennal 2018. Det kommer att ske genom att Skulpturbiennalen 2018 utvidgas med tre satelliter – Ulricehamn samt ytterligare två kommuner. Sammanlagt kommer sex skulpturer att byta plats under den period som biennalen pågår. Tre skulpturer kommer att byta plats i Borås samt en vardera från de andra tre kommunerna i regionen. Under förra Skulpturbiennalen genomfördes projektet första gången mellan Borås och Ulricehamns kommuner med syftet att fler kommuner i Sjuhärad skulle bli en del av Borås stads skulpturprofilering. Det ledde till att Västra Götalandsregionen nu stödjer en regionalisering av biennalen i hela regionen. Syftet med denna ansökan är att fler människor ska få ta del av skulpturer och konst i det offentliga rummet samt att sätta större fokus på konst i det offentliga rummet.

Målstyrning
I Boråsregionens kulturplan är en prioriterad målbild Skulpturregionen Sjuhärad 2018. Projektet lever upp till målbilden och angivna utvecklingsinsatser: utveckla satellitkommuner till skulpturstaden Borås, verka för att Borås Internationella Skulpturbiennal blir en del av regionaliseringen av internationella festivaler i Västra Götaland, främja utbyte av skulpturer mellan kommunerna i Sjuhärad och verka för internationella samarbete. Projektet främjar det övergripande målet – en aktiv och nyskapande kulturregion för alla i hela Västra Götaland. Jämställdhet blir ett tema.

Sjuhäradsperspektiv
Samverkan sker mellan Borås och Ulricehamns kommuner. Projektet blir också ett regionalt samarbete med tre av fyra kommunalförbund inom regionen. Boråsregionen har profilerat sig som en uppmärksammad mötesplats och arena för skulptur och offentlig konst av hög dignitet.