Boråsregionen

Aktuellt

Sök projekt- eller förstudiemedel

Projektmedel

Utlysningen av tillväxtmedel 2019 avslutades 6 januari. Beslut togs av Direktionen 22 februari

Så här söker du:

 • För att ansöka om medel använder du vår blankett nedan
 • Samtliga uppgifter i ansökan ska fyllas i
 • Inga bilagor ska bifogas
 • Ansökan ska skrivas under och skickas i original med post till Boråsregionen, Skaraborgsvägen 1A, 506 30 Borås.
 • Ansökan ska även skickas via e-post i word- eller rtf-format (ej pdf) till info@borasregionen.se, märkt ”Ansökan 20XX + projektnamn”.

Beslut
Beslut om tilldelning av samtliga medel tas av Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund.

Kontakta handläggare för tillväxtmedel om du vill veta mer >

Dokument

 • Ansökningsblankett 2019


Förstudiemedel

Såhär söker du:

 • För att ansöka om medel använder du vår blankett nedan
 • Samtliga uppgifter i ansökan ska fyllas i
 • Inga bilagor ska bifogas
 • Ansökan ska skrivas under och skickas i original med post till Boråsregionen, Skaraborgsvägen 1A, 506 30 Borås
 • Ansökan ska även skickas via e-post i word- eller rtf-format (ej pdf) till info@borasregionen.se, märkt ”Förstudieansökan 2019 + namn”

När kan man söka?

 • Det går att söka medel till förstudier två gånger per år, i april och september.

Beslut
Beslut om tilldelning av förstudiemedel tas av ordförande i beredningen för hållbar regional utveckling (BH7).

Kontakta handläggare för tillväxtmedel om du vill veta mer >

Dokument