Boråsregionen

Aktuellt

Utbildningar och konferenser

Boråsregionen arrangerar kompetensutveckling som vänder sig till medarbetare och förtroendevalda i våra medlemskommuner.

 

191022

Grundutbildning i ASIPDF
Fyra dagars grundutbildning i ASI, ett standardiserat bedömningsinstrument inom missbruk/beroendevården på uppdrag av Socialstyrelsen/ SKL. Under utbildningsdagarna får deltagarna lära sig ASI-intervjuns förhållningssätt, syftet med frågorna inom varje område samt hur dessa frågor bör ställas samt tillfälle att öva själva. Utbildningen varvas med teori och praktiska övningar. Från och med 2018 kommer även spelmissbruk inkluderas i metoden och vid utbildningen.