Bild

Behov och krav på laddplats hemma?

12 mars kl 8:30-12:00

Do Tank, Textile Fashion Center, Skaraborgsvägen 3A Borås

Möjligheten att ladda sitt elfordon vid bostaden kommer att ses som en självklarhet och nybilsförsäljningen av laddbara bilar bara ökar. Vid ny- och ombyggnation införs enligt EU-direktiv från maj 2020 krav på att förbereda för elbilsladdning. Vi tror det kan vara affärsmässigt viktigt och riktigt för dig som är fastighetsägare att redan
nu sätta dig in i vad som gäller och hur det fungerar.

Som kommunalt bolag är det många frågor att ta ställning till. När förväntas efterfrågan av laddplatser öka? Hur tar vi betalt? Klarar vi effektbehovet? Vilka stöd finns för installation av laddplatser? Stora tekniska framsteg de senaste åren har gjort investeringen både billigare och enklare.

Det finns många aspekter att reflektera kring och vi på Energikontor Väst och Boråsregionen Sjuhärads kommunlaförbund vill därför bjuda in till en förmiddag med sakkunskap och dialog. Ett tillfälle för ett gemensamt utbyte av kunskap, behov, utmaningar och lösningar.

Mer information och anmälan klicka här

Kontaktperson: Sandra Johansson, Boråsregionen

Dela: