Bild

K7- Kulturchefsnätverk

21 Maj 9.00-12.00 Digital träff

Nätverket ansvarar för genomförande och uppföljning av Kulturplan för Boråsregionen 2020 – 2023 och följer upp och utvärderar delregionala kulturutvecklingsprojekt gentemot Beredningen för hållbar regional utveckling på Boråsregionen.Syftet med kultursamverkan i Boråsregionen är att fördjupa samarbetet mellan kommunerna i delregionen för att skapa en långsiktigt hållbar utveckling av kulturen med fokus på att invånarna är medskapare i kulturutbudet.

Vill du veta mer? Kontakta Lisa Haeger.

Lisa Haeger, Kulturstrateg

lisa.haeger@borasregionen.se


Dela: