Bild

Planera smart för förnybart

22 september kl 8.30-10.00

Så hanterar vi den stora omställning av energisystemet!


Smart Förnybart - Regionala dialoger om förnybar el i energisystemen.Elektrifieringen har en nyckelroll i den klimatdrivna energiomställningen. Under kommande år väntas Sveriges produktion av förnybar el byggas ut kraftigt. Samtidigt saknas det ibland utrymme i elnäten att överföra el från en plats till en annan och med en ökad mängd variabel förnybar elproduktion behöver systemet byggas annorlunda. Hur kan den förnybara elproduktionen integreras på ett smart sätt i det lokala elsystemet och bidra till att avlasta elnäten? Det försöker projektet SMART FÖRNYBART svara på genom kunskapsuppbyggnad och regionala dialoger mellan relevanta samhällsaktörer.

Projektet drivs av länsstyrelserna i Västra Götaland, Uppsala och Skåne, tillsammans med Power Circle och Sustainable Innovation. Projektet finansieras av Energimyndigheten och pågår mellan 2020 och 2022

Anmäl dig här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dela: