Bild

Välkommen till en workshop om Biogas och Vätgas som energibärare för ett fossilfritt Sjuhärad

20:e januari kl 08:00-12:00

Välkommen till en workshop om Biogas och Vätgas som energibärare för ett fossilfritt Sjuhärad

Boråsregion och WSP bjuder in dig från kommunen, kommunala bolag och näringslivet i Sjuhärad samt ytterligare aktörer för att diskutera med oss hur vi tillsammans kan agera för att uppnå fossilfrihet inom transportsektorn och inom industrin med ett särskilt fokus på biogas och vätgas. I vår omvärld idag med stigande energi- och drivmedelskostnader och en klimatkris som vi alla påverkas av krävs en omställning för att stärka vårt näringsliv och skapa en hållbar framtid för kommande generationer. Under en intensiv förmiddag fokuserar vi på möjligheterna med biogas och vätgas för att nå fossilfrihet, hur vi tar nästa steg och vilka aktörer som har en nyckelroll för att nå dit. Vid denna workshop har du möjlighet att ge input till vad som är viktigt för just dig i din verksamhet i omställningen till fossilfritt.

Välkomna!

7 nov 2022 kl 8.00 – 12.00 på lilla Navet i Borås

Anmäl er senast den 13 januari, länk till anmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Målgrupp: Näringslivet, politiker, tjänstepersoner från kommunerna inom näringsliv, miljö, samhällsplanering, avfall, energi och upphandling m.fl., energibolag, biogasproducenter, åkerier m.fl.

Program
08.00 Välkomna – kaffe och smörgås
08:30 Programmet börjar
• Välkommen
• Introduktion till projektet och sammanfattning av utdelat
material.
• Året är 2030 och Sjuhärad är Fossilfritt - Hur kom vi
hit? Fokus ligger på biogasen och vätgasens roll som
energibärare, råvara och drivmedel inom industrin
och transportsektorn.
• Identifiering av roller och ansvar. Vem behöver göra
vad och när? Vad blir nästa steg?
12.00 Tack för idag!

Adress till Lilla Navet är Skaraborgsvägen 1B, Borås

__________________________________________________________________________________________________

Alla medlemskommuner i Boråsregionen har skrivit under Klimat 2030 —som vill ta ställning och bidra i omställningen till en klimatsmart region. Vägen dit nås både genom kommunernas egna satsningar och satsningar i samverkan. Utmaningarna i genomförandet är i stora drag desamma men förutsättningarna kan variera. Därför behöver vi varandra. Regelbundna möten tänker vi är en framgångsfaktor. Att enkelt och effektivt hålla nyckelpersoner uppdaterade och där gemensamma frågor och satsningar adresseras. Projektet Fossilfri Boråsregion drivs av Boråsregionen och finansieras av Västra Götalandsregionen samt Boråsregionen, mer information om projektet hittar ni här.

Vill du vara med på sändlistan eller vill komplettera med någon ytterligare nyckelperson? Meddela oss gärna.

Sandra Johansson,
sandra.johansson@borasregionen.se

Johanna Björkmalm,
johanna,bjorkmalm@borasregionen.se


Dela: