Bild

Välkommen till ett seminarie om gårdsbaserd biogasproduktion - gödsel som energikälla

27:e februari kl 10.45-15:00

Sprid gärna inbjudan till de personer i din kommun eller i din verksamhet som är intresserade av gårdsbaserad biogasproduktion.

Sett till omvärlden och de förväntade energipriserna de närmaste åren blir egen produktion av biogas ett mer och mer attraktivt alternativ för fler. Det bekräftas även av det stora antalet ansökningar till Klimatklivet för gårdsbaserad biogasproduktion som kom in 2022. Biogas kan användas till både uppvärmning och som fordonsbränsle. Evenemanget är ett samarrangemang mellan Hushållningssällskapet Sjuhärad, Agroväst Gröna Möten och Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund och projektet ”Fossilfri Boråsregion” vilket fokuserar på olika tekniker för att skapa en mer hållbar region. En väg framåt är småskalig biogasproduktion som dels minskar beroendet av fossila bränslen, och dels ökar självförsörjningsgraden av energi i regionen. Evenemanget är kostnadsfritt.

När: 27 februari kl 10.45-15.00

Var: Rådde Gård, Länghem

Mer information och anmälan senast 21 februari här: Börja med biogas - Gröna Möten (agrovast.se) Länk till annan webbplats.

Här hittar

Har du några frågor kontakta: Johanna Björkmalm, johanna,bjorkmalm@borasregionen.se

 

 

__________________________________________________________________________________________________

Alla medlemskommuner i Boråsregionen har skrivit under Klimat 2030 —som vill ta ställning och bidra i omställningen till en klimatsmart region. Vägen dit nås både genom kommunernas egna satsningar och satsningar i samverkan. Utmaningarna i genomförandet är i stora drag desamma men förutsättningarna kan variera. Därför behöver vi varandra. Regelbundna möten tänker vi är en framgångsfaktor. Att enkelt och effektivt hålla nyckelpersoner uppdaterade och där gemensamma frågor och satsningar adresseras. Projektet Fossilfri Boråsregion drivs av Boråsregionen och finansieras av Västra Götalandsregionen samt Boråsregionen, mer information om projektet hittar ni här.Dela: