Bild

Fossilfri Boråsregion: Månadswebinarium

27:e oktober kl 9:00-10:00

Månadswebinarium Fossilfri Boråsregion - El, effekt och energi - samverkan för en trygg elförsörjning i Vårgårda

Program 27 oktober

  • Välkommen och intro dagens MiniFOKUS + Fossilfri Boråsregion

Ellen Lageholm, Johanna Björkmalm och Sandra Johansson från Boråsregionen och varför vi valt att samköra detta webinarium.

  • Samverkan för trygg elförsörjning i Vårgårda kommun

Fredrik Bergman Miljöstrateg och Linn Marinder Näringslivschef (COI, Center of Innovation) Vårgårda kommun och Magnus Kuschel Innovationsledare Energikontor Väst/Innovatum Science Park. 

Vårgårda har i samverkan med det regionala energikontoret i Västra Götaland och i nära dialog med näringslivet under 2022 utrett både dagsläget och behovet på 3-5 års sikt avseende elförsörjning och effekt i kommunen. Slutsatsen är att mycket behöver göras och att det behöver göras snabbt för att säkerställa att både kommun och näringsliv kan växa och utvecklas i den pågående omvandlingsprocess som pågår inom både industri- och transportsektorn. God dialog och samverkan mellan alla berörda parter – till exempel näringsliv, kommun och nätägare – är en förutsättning för att lyckas. Vårgårda kommun och Energikontor Väst/Innovatum berättar om slutsatserna i kartläggningen och om hur de nu planerar att gå vidare i arbetet att trygga elförsörjningen i kommunen.

  • Samtal och möjligheter att ställa frågor

Anmäl dig till Sandra Johansson sandra.johansson@borasregionen.se

__________________________________________________________________________________________________

Alla medlemskommuner i Boråsregionen har skrivit under Klimat 2030 —som vill ta ställning och bidra i omställningen till en klimatsmart region. Vägen dit nås både genom kommunernas egna satsningar och satsningar i samverkan. Utmaningarna i genomförandet är i stora drag desamma men förutsättningarna kan variera. Därför behöver vi varandra. Regelbundna möten tänker vi är en framgångsfaktor. Att enkelt och effektivt hålla nyckelpersoner uppdaterade och där gemensamma frågor och satsningar adresseras. Projektet Fossilfri Boråsregion drivs av Boråsregionen och finansieras av Västra Götalandsregionen samt Boråsregionen, mer information om projektet hittar ni här.

Vill du vara med på sändlistan eller vill komplettera med någon ytterligare nyckelperson? Meddela oss gärna.

Sandra Johansson,
sandra.johansson@borasregionen.se

Johanna Björkmalm,
johanna,bjorkmalm@borasregionen.se


Dela: