Boråsregionen
Minifokus logga

Boråsregionen presenterar MiniFOKUS regional utveckling - korta webinarium med fokus på områden i den regionala och delregionala utvecklingsstrategin. Syftet är att skapa tvärsektoriella samtal över verksamhetsgränser, skapa delaktighet i utvecklingsarbetet samt ge insikter och kunskap. MiniFOKUS återkommer en gång i månaden med nya ämnen.

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund vill skapa en delaktighet i det delregionala utvecklingsarbetet. Inte bara mellan delregion och kommuner, utan även viktiga samarbetspartners som t ex aktörer i innovationssystemet. Vi har alla ett gemensamt ansvar för utvecklingen av vår delregion.

Upplägg webinarium
Korta möten innebär 50 minuter och innehåller en presentation om ett ämne som efterföljs av möjligheter att ställa frågor. Du får med dig insikter, kunskap och nya kontakter.


Bild

Vi samarrangerar gärna MiniFOKUS tillsammans med projekt och verksamheter från våra medlemskommuner eller andra aktörer som arbetar för regional utveckling i Sjuhärad. Vill du vara med? Eller har du tips eller önskemål på kommande webbinarium? Kontakta mer än gärna samordnare Ellen Lageholm


Genomförda MiniFOKUS regional utveckling

2 juni 2023
New European Bauhaus

Hur kan New European Bauhaus och gestaltad livsmiljö vara en tillgång för vår delregion?

3 april 2023
Regionala Serviceprogrammet för Västra Götaland

Ett nytt regionalt serviceprogram för Västra Götaland har antagits. Kom och lyssna på vad som programmet innehåller och hur vi kan arbeta för att stärka platsers attraktivitet.

15 december 2022 Sveriges ordförandeskap i EU

Hur bedrivs det regionala utvecklingsarbetet på EU-nivå och om Sveriges ordförandeskap 2023.

27 oktober 2022
El, energi och effekt

El, energi och effekt - hur säkrar vi elförsörjning för invånare och kommuner? Samarrangemang med Fossilfri Boråsregion.

7 september 2022 Kreativa och Kulturella näringar

Vad är Kreativa och kulturella näringar och hur kan vi arbeta mer med företagen för att stärka innovationskraften?

10 maj 2022
Biogas som en del i den cirkulära omställningen

Energigas Sverige deltar och ger ett nuläge om förnybar gas i industrin. Företaget Uponor presenterar hur de ställt om till grön energi.

23 mars 2022 Uppväxling av EU-medel

Andreas Catoni från Västra Götalandsregionen presenterar Regionalfond, Socialfond och Interreg. Erik Valvring deltar och berättar hur Science Park Borås arbetar med uppväxling av EU-medel.

22 februari 2022 Nationell infrastrukturplan

Trafikverket deltar och presenterar innehållet i den nationella infrastuktur-planen. Max Falk från Västra Götalandsregionens presenterar regionens prioriteringar i yttrandet.

12 januari 2022
Digitalisering

Maria Larsson, samordnare för Kraftsamling , Västra Götalandsregionen. Digitalisering deltar. Lena Dahlberg från Borås stad deltar och berättar om arbetet som modellkommun för äldreomsorgens digitialisering.

16 december 2021 Fullföljda studier

Ylva Bryngelsson, samordnare för kraftsamling fullföljda studier, Västra Götalandsregionen. Mikael Szantos från Boråsregionen berättar om det delregionala arbetet och Svenljungas unga hälsa - ett lokalt exempel.

14 oktober 2021 Cirkulära affärsmodeller

Jenny Sjöstedt samordnare för kraftsamling cirkulära affärsmodeller, Västra Götalandsregionen. Presentation av den delregionala avfallsplan.

15 september 2021 Energiläget i Sverige och Sjuhärad

Elin Grahn från Energimyndigheten deltar och presenterar En översikt av energiläget 2021. Magnus Kuschel ger oss nuläget i Sjuhärad och berättar om projektet Samverkan för trygg elförsörjning.

9 juni 2021
Hållbar mobilitet

Marita Albrektson, projektledare Kombinerad mobilitet berättar hur Västtrafik ser på hållbar mobilitet. Roland Karlsson, KSO i Ulricehamn och ledamot för Kollektivtrafiknämnden reflekterar kring Trafikförsörjningsprogrammet och framtiden. Samtal om hållbar mobilitet.

4 maj 2021 Elektrifiering

Ulrika Colpiers, Lindholmens Science Park presenterar utvecklingen av elpersonbildar. Lina De Verdier från Västra Götalandsregionen berättar mer om kraftsamling elektrifering och laddinfrastruktursatsningen för tunga och lätta fordon

30 mars 2021 Stärka innovations-kraften

Premiär för MiniFOKUS! Erik Valvring deltar och pratar om hur Science Park Borås arbetar för att stärka upp innovationskraften.