Bild

GDPR från ax till limpa 29 september

2020-09-29 kl 09.45 - 16.00

Varmt välkommen att delta på en temadag om GDPR!

Syftet med temadagen är att lyfta frågan och medvetandegöra hur dataskydd och personlig integritet ska integreras i utvecklings- och förvaltningsarbetet, från idé, projekt, implementering till förvaltning.

Målgruppen är representanter från våra kommuner i Boråsregionen som jobbar som inköpare, verksamhetsutvecklare, projektledare, Dataskyddskontakt/registeransvarig, informationssäkerhet, kvalitet m.fl.

Målet är att man efter dagen ska få med sig grundläggande kunskaper och insikter om hur dataskydd kommer in i verksamhetsutvecklingen från idé till förvaltning, från ax till limpa.

Mer information och hur du anmäler dig PDF

Dela: