Bild

Proaktiva dataskyddsombud

20210112

Läs mer om hur Boråsregionens Dataskyddsombud ser på 2021.

Boråsregionens två Dataskyddsombud, Dan Bodin och Magnus Blomqvist, har i vår jobbat 3 år med att formera och strukturera det grundläggande dataskyddsarbetet i medlemskommunerna. Vi har nu en ganska god bild över hur olika delar i verksamheterna ligger till i sin mognad och granskningsårets olika moment börjar bli en vardag på de flesta ställena.

Det är nu under 2021 dags att ta nästa steg och utveckla arbetet åt ett mer framåtsiktande perspektiv och i högre grad arbeta mer proaktivt med dataskyddsarbetet. Detta är något vi måste hjälpas åt att göra tillsammans.

Vi gör detta för att ny verksamhetsutveckling och digitalisering ska få den bästa starten och i möjligaste mån minska risker som leder till lagbrott och andra tokigheter och bli föremål för både sanktionsavgifter och allvarliga personuppgiftsincidenter.

Detta innebär att dataskyddsombuden måste involveras i strategiska forum där initiativtagare till utvecklingen kan ges råd och stöd i ett så tidigt skede som möjligt. Olika diskussioner förs med medlemskommunerna som samarbetar eller enskilt beroende på hur man är organiserade och målet är att under våren ha kommit överens om formen för det proaktiva arbetet och till hösten fått den att vara en integrerad del i kommunerna.

Förhoppningen är att det proaktiva arbetet blir en lika naturlig del av dataskyddsarbetet som de årliga granskningarna inom verksamheterna.

Dela: