Bild

Klimatklivet - Välkommen på digital infoträff 9 mars

2021-02-16

Vem kan söka? Vilka investeringar kan jag söka för? Hur söker jag och när ska jag söka?

Klimatklivet

Vem kan söka? Vilka investeringar kan jag söka för?
Hur söker jag och när ska jag söka?

Välkommen att delta på infoträff om Klimatklivet den 9 mars kl.10:00 till 11:30

Träffen kommer att hållas via Teams.

För att få Outlook-inbjudan med länk till mötet, hör av dig till sandra.johansson@borasregionen.se

Länsstyrelsen och de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland bjuder in till informationsträff om Klimatklivet.

Vi går igenom vad som behövs i en ansökan till Klimatklivet och det finns möjlighet att ställa frågor. Dela gärna inbjudan med dina kollegor.

________________________________________________________________________________________

Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Önskade effekter är också spridning av ny teknik, marknadsintroduktion, bättre hälsa och sysselsättning samt en positiv påverkan även på andra miljömål utöver ”Begränsad klimatpåverkan”.

I riksdagens beslutade budget för 2021 har ca 1,9 miljarder kronor reserverats för investeringsstöd inom Klimatklivet samt till utbyggnad av laddinfrastruktur för bilar. Det finns även ett anslagssparande från 2020 som följer med till 2021. Det innebär att det totala anslaget för Klimatklivet 2021 är ca 2,3 miljarder kronor.

Klimatklivet har tagit emot ansökningar under en period i januari och planerar att hålla öppet för ansökningar tre gånger till under 2021.

Ansökningsperiod: 13-27 april; 24 augusti – 9 september; 8-18 november.

Läs mer om klimat klivet på Naturvårdsverket.selänk till annan webbplats

Dela: