Bild

Välkommen till en workshop om Biogas och Vätgas som energibärare för ett fossilfritt Sjuhärad

20221212

Fossilfri Boråsregion bjuder in till en förmiddag med fokus på biogas och vätgas.

Välkommen till en workshop om Biogas och Vätgas som energibärare för ett fossilfritt Sjuhärad

Boråsregion och WSP bjuder in dig från kommunen, kommunala bolag och näringslivet i Sjuhärad samt ytterligare aktörer för att diskutera med oss hur vi tillsammans kan agera för att uppnå fossilfrihet inom transportsektorn och inom industrin med ett särskilt fokus på biogas och vätgas. I vår omvärld idag med stigande energi- och drivmedelskostnader och en klimatkris som vi alla påverkas av krävs en omställning för att stärka vårt näringsliv och skapa en hållbar framtid för kommande generationer. Under en intensiv förmiddag fokuserar vi på möjligheterna med biogas och vätgas för att nå fossilfrihet, hur vi tar nästa steg och vilka aktörer som har en nyckelroll för att nå dit. Vid denna workshop har du möjlighet att ge input till vad som är viktigt för just dig i din verksamhet i omställningen till fossilfritt.

Välkomna!

7 nov 2022 kl 8.00 – 12.00 på lilla Navet i Borås

Anmäl er senast den 13 januari, länk till anmälanLänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats.

Målgrupp: Näringslivet, politiker, tjänstepersoner från kommunerna inom näringsliv, miljö, samhällsplanering, avfall, energi och upphandling m.fl., energibolag, biogasproducenter, åkerier m.fl.

Program
08.00 Välkomna – kaffe och smörgås
08:30 Programmet börjar
• Välkommen
• Introduktion till projektet och sammanfattning av utdelat
material.
• Året är 2030 och Sjuhärad är Fossilfritt - Hur kom vi
hit? Fokus ligger på biogasen och vätgasens roll som
energibärare, råvara och drivmedel inom industrin
och transportsektorn.
• Identifiering av roller och ansvar. Vem behöver göra
vad och när? Vad blir nästa steg?
12.00 Tack för idag!

Adress till Lilla Navet är Skaraborgsvägen 1B, BoråsProjektet Fossilfri Boråsregion
Fossilfri Boråsregion är ett projekt som drivs av Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund. Syftet med projektet är att bidra till fossilfrihet inom transportsektorn, men också att skapa förutsättningar för affärsutveckling och positionering inom fossilfrihet i Boråsregionen. Fossilfri Boråsregion är ett fördjupningsprojekt inom det miljöstrategiska arbetet på Boråsregionen och ska pågå 2020 - 2022. Projektet finansieras av Boråsregionen och Västra Götalandsregionen.

Information: Fossilfri Boråsregion - Boråsregionen (borasregionen.se) Länk till annan webbplats.


Dela: