Bild

Navet science center söker pedagog

2023-05-10

Navet science center är ett av tjugo science centers i Sverige. Navet har en tjugofemårig historia av att stimulera intresset för naturvetenskap, teknik och matematik. Idag är Navet en kvalificerad kunskapsarena och mötesplats mellan skola, akademi, näringsliv och samhälle. Varje år besöker närmare 60 000 besökare Navet, inklusive lärare och skolelever. En central uppgift är att utifrån de globala hållbarhetsmålen arbeta med de stora samhällsutmaningarna kompetensförsörjning, klimatomställning, integration och digitalisering. Navet är en del av Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund.

Är du vår nya kollega?

Är du en driven pedagog som brinner för att inspirera och engagera barn och ungdomar? Har du goda ämneskunskaper inom naturvetenskap, teknik, matematik och/eller hållbar utveckling och ett engagemang som smittar? Vill du pröva dina vingar i en spännande och kreativ verksamhet i framkant? Då är Navet science center rätt arbetsplats för dig!

Som pedagog på Navet bidrar du till att stimulera intresset för naturvetenskap, teknik, matematik och hållbar utveckling i Sjuhärad. Dina arbetsuppgifter är att tillsammans i gruppen av pedagoger utveckla, planera och genomföra verksamhet med och för förskola, grundskola, särskola, gymnasiet och fritids. Det handlar både om skolprogram, lärarfortbildning, utvecklingsprojekt och andra aktiviteter som syftar till att fler inspireras och intresseras för våra ämnesområden. När du möter besökare kommer du att delta i dramatiserade inledningar. Rollen är främst operativ, men det finns stora möjligheter till att bidra till internt och externt utvecklingsarbete. Du förväntas kunna möta människor i olika åldrar och med olika bakgrund. Dina arbetsuppgifter förutsätter ett nära samarbete med övriga medarbetare.

Läs mer om kvalifikationskrav och anställningsvillkor i bifogad fil nedan.

Välkommen med din ansökan!

Annons pedagog Navet science center Pdf, 152.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Dela: