Bild

Nu är utlysningsperioden för delregionala utvecklingsmedel öppen!

2024-06-03

Information om utlysning av utvecklingsmedel 2025 - 2027

Boråsregionen utlyser årligen utvecklingsmedel för samverkansprojekt som ska bidra till utveckling och tillväxt i Sjuhärad. Västra Götalandsregionen och Boråsregionens medlemskommuner finansierar utvecklingsmedlen enligt en överenskommelse.

Utlysningperiod 3 juni - 23 augusti 2024
Under perioden 3 juni - 23 augusti 2024 går det att ansöka om delregionala utvecklingsmedel för max tre år 2025 - 2027.

Enligt Överenskommelse om delregionala utvecklingsmedel och samverkan mellan Västra Götalandsregionen (VGR) och Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund (KF) avsätter Västra Götalandsregionens miljö- och regionutvecklingsnämnd och kulturnämnd årligen medel för delregional utveckling. Kommunerna motfinansierar med motsvarande belopp.

Utgångspunkten för tilldelningen av utvecklingsmedel är att de ska bidra till Sjuhärads utveckling inom Utvecklingsstrategi för Sjuhärads fem fokusområden. Insatserna ska göras gemensamt; genom samarbete möjliggörs större utvecklingseffekter än vad var och en kan åstadkomma var för sig. Medlen ska stödja nya satsningar som behöver finansiell hjälp i ett inledande skede. Ambitionen är att utvecklingsmedlen ska åstadkomma effekter i hela Sjuhärad. Den gemensamma nyttan i Sjuhärad är därför vägledande.

Här hittar du blanketter och all information om hur du ansöker!

Dela: