Bild

Fokus främja skolnärvaro

Fokus främja skolnärvaro 15 augusti

15/8 kl. 13:00–16:00

Barn utanför skola AI genererad bild

Det krävs ett systematiskt arbete med att främja närvaro och förebygga frånvaro för att minska den stora frånvaron som tar mycket tid att hantera.

Hur har andra skolor gjort och vad säger forskningen? Lyssna till Malin Gren Landell på en föreläsningen som främst riktar sig till personal i grundskolan.

Konferensen tar sin utgångspunkt i två pass med Malin Gren Landell. Malin är psykolog, psykoterapeut, forskare och författare med fokus på skola. 2016 fick hon uppdraget att leda den statligautredningen om elevfrånvaro, ”Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera”. Malin är en uppskattad föreläsare och debattör som samarbetar med forskare och andrasamhällsaktörer för att sprida kunskap och förändra. Med koppling till Malins föreläsning kommer ni som deltagare att få diskutera i grupper utifrån frågeställningar.

Program

13:00 Inledning och välkomna

13:05 Främja skolnärvaro, Malin Gren Landell

13:50 Gruppdiskussioner

14:25 Paus

14:40 Främja skolnärvaro forts, Malin Gren Landell

15:25 Gruppdiskussioner

15:55 Avslut

Konferensen genomförs digitalt. Vi ser med fördel att ni som deltar sitter tillsammans med era kollegor och lyssnar, på så sätt kommer ni att kunna genomföra lokala gruppdiskussioner. Det bör finnas någon som ansvarar för gruppdiskussioner i respektive arbetslag/enhet. Gärna någon/några som är ankare på varje enhet med ansvar att ta hand om föreläsning och resultat av samtal.

Konferensen är kostnadsfri och ingen anmälan krävs.

Dagen arrangeras av Kunskapsnod fullföljda studier Sjuhärad.

Länk till konferensen. Länk till annan webbplats.

Om ni har frågor om konferensen är ni välkomna att kontakta Mikael Szanto mikael.szanto@borasregionen.se eller 073 409 12 95.

Dela: