Boråsregionen

Vår personal

Personal

Förbundsdirektör

Personal

Administrativ chef

Personal

Teamchef
Projekt och Tillväxt

Personal

Teamchef
Välfärd och Kompetens

0738-56 53 39

Personal

Konferens

Reception

Personal

Ekonomi
Administration

Personal

Infrastruktur
Samhällsplanering

Personal

Tillväxtmedel
Regionutveckling

0732-05 25 57

Personal

Social välfärd och hälsa

0729-85 11 57

Personal

Maria

Andersson Willner

Social välfärd och hälsa

Föräldraledig

Personal

Projektledare
Nära vård och FVM

Personal

Utbildning och kompetensutveckling

Personal

Projektledare

Vi-projektet samt
Suicidprevention

Personal

Regional processledare Vård- och omsorgscollege

Personal

Miljöstrategisk
samverkan

Personal

Projektledare

Regional avfallsplan

Personal

Destination
Boråsregionen

Personal

Business Region Borås

Personal

Kulturstrateg

Övriga verksamheter

Medarbetarcentrum
Göran Johansson, verksamhetschef
www.medarbetarcentrum.se Länk till annan webbplats.

Navet science center
Lisa Belfrage, verksamhetschef
www.navet.com Länk till annan webbplats.

Närvårdssamverkan Södra Älvsborg
Charlotte Bliesener Falkenström, koordinator
Anna-Lena Hardtmann, samordnare
Ann-Katrin Schutz, Mobil närvård
www.vardsamverkan.se Länk till annan webbplats.