Boråsregionen

Förstudiemedel

En förstudie är en preliminär studie i ett första skede av ett projekt och ska ha inriktningen att resultatet kan ses som ett förslag till projekt och svara på om projektet går att genomföra och hur det ska genomföras. Tidsgränsen för förstudier är ett år.

Under 2022 pågår fem förstudieprojekt.

Just nu går det inte att ansökan om förstudiemedel. Mer information om utlysning 2023 kommer.