Boråsregionen

Miljöstrategisk samverkan - Hållbar framtid Boråsregionen

Projektägare: Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund
Beviljades medel: 2020-02-28
Beviljat stöd: 850 000kr/år
Projektperiod: 2020-03-01 - 2023-12-31
Kontaktperson: Sandra Johansson

Beskrivning
De miljöstrategiska frågorna blir allt viktigare. En kommun kan idag inte ensam lösa klimat- och miljöfrågorna. För att samordna och effektivisera det miljöstrategiska utvecklingsarbetet i Boråsregionen och för att samla resurserna i delregionen samt arbeta tillsammans för en hållbar tillväxt kommer Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund genomföra projektet Hållbar framtid Sjuhärad.

Syftet är att skapa en arbetsmodell för miljöstrategisk samverkan för Boråsregionens medlemskommuner för att effektivisera arbetet med att uppfylla Boråsregionens prioriterade miljömål i VG2020; Bidra till att göra Västra Götaland till modell för hållbar landsbygdsutveckling samspel stad och land och Utveckla miljölösningar med ambition att påverka globalt via affärsdriven miljöutveckling. Projektet ska bidra till att, i delregional samverkan, skapa ett resurseffektivt samhälle i Boråsregionen med minskad klimatpåverkan. Det övergripande målet med projektet är att arbeta för att bli en fossiloberoende delregion i Västra Götaland 2030.

Målstyrning
Projektet arbetar mot målen inom målområdet Utveckla miljölösningar med ambition att påverka globalt via affärsdriven miljöutveckling och Göra Västra Götaland till en modell för hållbar landsbygdsutveckling och samspel stad/land

Sjuhäradsperspektiv
Den gemensamma nyttan för Sjuhärad är överordnad i projektet Hållbar framtid Sjuhärad. Målet är att arbeta över kommun- och organisationsgränserna med ett systematiskt och långsiktigt miljöarbete där Boråsregionen betraktas som en helhet. Deltagande kommuner är Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda.