Boråsregionen

Aktuellt

Kompetensplattform Boråsregionen

Västra Götalandsregionen arbetar tätt samman med de fyra kommunalförbunden Skaraborg, Fyrbodal, Göteborgsregionen och Sjuhärad för att säkerställa god kompetensförsörjning nu och i framtiden.

I Sjuhärad har ett tvärprofessionellt kompetensråd formerats i syfte att säkerställa att alla parter samverkar och att de insatser som utförs leder till den önskade utvecklingen. Kompetens-Forumgruppen har formulerat en uppdragsbeskrivning för sitt arbete och söker inom ramen för detta uppdrag initiera och stötta utvecklingsarbete. I sina funktioner ska varje part tillse att innehållet i KP-Forumgruppens diskussioner förmedlas till de egna nätverken i syfte att implementera problem-/och utvecklingsområden som bör omhändertas. Genom samarbete med annan verksamhet eller i egen regi ska varje part verka för att kvalitativa kompetensförsörjningsinsatser utförs - i linje med det som krävs och har beslutats.

Under hösten 2019 kommer KP-Forumgruppen att träffas den 10/9 samt den 12/11.

Ta gärna kontakt med Charlotte Stigh-Brüsin telefon 0708-854002 som har en samordnande roll för KP-Forumgruppen och är berednings-/ och utvecklingsansvarig för utbildnings-/ kompetensärenden på Boråsregionen.