Boråsregionen

Aktuellt

7H - Orkestern

Projektägare: Ulricehamns kommun
Beviljades medel: 2018-02-23
Beviljat stöd: 100 000kr
Projektperiod: 2018-03-01 - 2019-09-30
Kontaktperson: Fredrik Petrini

Beskrivning
Antalet orkesterinstrumentalister minskar i antal och kvaliteten sjunker generellt i Sverige. 7-H orkestern är ett projekt som ska ge barn och ungdom i regionen möjlighet att spela tillsammans i en större orkester med professionella ledare och specialarrangerad musik. Projektet är ett samarbete mellan Boråsregionens kultur- och musikskolor. Det ger möjlighet att träffa andra med samma intresse och skapa en samarbetsyta för både elever och musiklärare i regionen. Målet är att 7-H orkestern ska leda till en konsert på varje deltagande kommuns hemort. Deltagarna övar först på en bestämd gemensam repertoar i sin lokala kulturskola, för att sedan träffas och tillsammans öva in och genomföra en stor konsert i samarbete med det lokala fria musiklivet. Syftet med 7-orkestern är att berika kulturutbudet i regionen och ge barn och ungdomar möjlighet att spela i en stor orkester tillsammans med andra i regionen. Det bidrar även till att öka samarbetet mellan kultur- och musikskolorna. 7H orkestern utgör inledningen på ett nytt sätt att tänka och arbeta med orkesterspel för unga i regionen.

Målstyrning
Det finns en anknytning till målbilden Kreativt kluster för kultur i den delregionala kulturplanen. En utvecklingsinsats kopplad till kulturplanen är att skapa en infrastruktur för spridning av konstnärliga uttryck i Boråsregionen.

Sjuhäradsperspektiv
Projektet 7H orkestern är ett samarbete mellan kulturskolorna i Svenljunga, Borås, Tranemo, Ulricehamn och Mark. Det ska leda till att samarbetet mellan kulturskolorna, fria musiklivet och arbetstillfällen för lokala kulturarbetare utvecklas och ökar.