Boråsregionen

Aktuellt

Ljudkonst 7Härad

Projektägare: Ideella Kulturföreningen Bikupan
Beviljades medel: 2019-02-22
Beviljat stöd: 170 000 kr
Projektperiod: 2019-03-01-2019-12-31
Kontaktperson: Mikael Bojén

Beskrivning Med projektet kommer en återkommande ljudkonstrunda arrangeras i sju av kommunerna i Sjuhäradsbygden. Professionellt verksamma ljudkonstnärer kommer att skapa ljudkonst under temat ”Diskreta Ljud” om hur ljud påverkar och kan förändra det offentliga rummet. Ljudkonst Sjuhärad genomföra det andra året av Ljudkonst Sjuhärad. Samarbete 2018 kommer att ske med Konstnärscentrum Västs landartprojekt (X)Sites där projektens vägar möts i Ulricehamn, Svenljunga och Tranemo. Installationerna kommer att genomföras så centralt som möjligt för att knyta an till de lokalt boende. Projektet kommer att knyta an till kommunernas geologiska och kulturhistoriska kunskaper som kan ligga till grund för de platser som väljs för konstverken och hur konstverken utformas. Syftet med projektet är att öka intresset för och kunskapen om hur ljud påverkar och förändrar det offentliga rummet.

Målstyrning
Ljudkonstrunda i 7-Häradsbygden stämmer överens med målet att främja en aktiv och nyskapande kulturregion för alla i hela Västra Götaland. Ett av målen i den delregionala kulturplanen är att Sjuhärad profileras som ett kreativt kulturområde med brett och nyskapande utbud. Projektet ligger i linje med den delregionala kulturplanen och målbilden ett Kreativt kluster för kultur där en av utvecklingsinsatserna är att skapa en infrastruktur för spridning av konstnärliga uttryck.

Sjuhäradsperspektiv
Samverkan sker med Bollebygd, Svenljunga, Tranemo, Herrljunga, Ulricehamn, Mark och Vårgårda kommuner. Några av kommunerna har uttryckt önskemål om att knyta an till de omdaningar av samhällsrummet som planeras.