Boråsregionen

Aktuellt

Smart Textiles - Prototype Factory & Showroom

Projektägare: Högskolan i Borås Smart Textiles
Beviljades medel: november 2016
Beviljat stöd: 3 000 000 kr 2019
Projektperiod: 2017-01-01-2019-12-31
Kontaktperson: Susanne Nejderås

Beskrivning
Projektet innebär en unik möjlighet för företag i Sjuhärad och i regionen att få tillgång till en arena för nya idéer, forskning, prototyper och produkter samt nationellt och internationellt nätverkande inom styrkeområdet textil. Det leder till ökad innovationskraft inom Boråsregionen och genererar smarta produkter med textil anknytning, som till exempel lösningar inom hälso- och sjukvårdsområdet. Syftet är att resultaten kan användas i nyskapande och kommersiella produkter på oväntade sätt. Genom framställning av prototyper i maskinparken introduceras nya banbrytande perspektiv på textila uttryck. Resultaten leder till ökat entreprenörskap och stimulerar utvecklingen av företag i Boråsregionen.

Textil är ett styrkeområde för Sjuhärad och Västra Götalandsregionen. Ambitionen är att Smart Textiles ska vara en internationellt ledande aktör inom området smarta textilier. Tillsammans med Högskolan i Borås, företag och samhällsaktörer medverkar Vinnova, VGR, Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund och Stiftelsen Svensk Textilforskning i satsningen Smart Textiles. Smart Textiles har sedan 2006 framgångsrikt drivit mer än 250 företagsprojekt i samarbete med företag, forskare och institut.

Målstyrning
Projektet ligger inom målområdet En ledande kunskapsregion där möjligheter till företagande och företagsutveckling skapas och utvecklingen av små och medelstora företag främjas.

Sjuhäradsperspektiv
Förankringen av projektet har lyfts med förvaltningscheferna i Boråsregionen. Kommuner som kommer att delta direkt i projektet är Borås och Herrljunga. Samarbetet med SÄS har resulterat i att dehar identifierat Smart Textiles som ett av sina tre prioriterade strategiområden.

www.smarttextiles.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster