Boråsregionen

Utbildningar och konferenser

Boråsregionen arrangerar kompetensutveckling som vänder sig till medarbetare och förtroendevalda i våra medlemskommuner. I vissa fall vänder vi oss även till andra aktörer.


 • UtbildningsBoost Besöksnäringen
  För aktörer inom besöksnäringen genomför vi en utbildningsserie som är kostnadsfri för deltagarna.
  Läs mer >>
 • FOKUS Boråsregionen - 5 november 2020
  En heldag för tjänstemän, politiker, näringsliv och andra aktörer, där vi pratar om vårt gemensamma arbete för en hållbar regional utveckling.
  Läs mer >>


 • Turismens dag - 25 september
  Inspiration, samtal och kunskap för aktörer i besöksnäringen. Läs mer >>