Boråsregionen

Samverkan kring e-tjänster

Ett av fokusområdena i handlingsplanen för eSamhälle är e-tjänster. Under perioden 2017-2019 ska Boråsregionen tillsammans med medlemskommunerna ha genomfört ett antal stödjande aktiviteter avseende e-tjänster.

Varför ska vi skapa e-tjänster?

Syftet är att förenkla och förbättra samhällsservicen till medborgare och företag men också att effektivisera kommunernas administration.

Boråsregionen stödjer arbetet med framtagning av e-tjänster

Inom Boråsregionen finns en arbetsgrupp kring e-tjänster där Herrljunga, Borås, Svenljunga, Mark, Tranemo och Ulricehamn är representerade. Ett gemensamt behov som identifierats är att hitta rätt förvaltningsorganisation för e-tjänster inom en e-tjänstplattform. Därför har vi skapat en enkel modell som beskriver olika ansvar som behöver fördelas ut på olika roller i organisationen - Förvaltningsmodell e-tjänster.PDF

Modellen kan användas för att göra en mappning mot den egna organisationen och är inte tänkt som en absolut mall för hur man ska göra. Varje kommun måste utgå från de egna förutsättningarna och det viktiga är inte hur vi benämner olika roller utan att det finns en sammanhållen helhet som hanterar olika perspektiv kring e-tjänster.

Borås, Svenljunga, Mark, Tranemo och Ulricehamn samverkar också utifrån valet av e-tjänsteplattform. Kommunerna stödjer varandra i införandet och kan dela på e-tjänster och funktionalitet som tagits fram på plattformen. Redovisning av e-tjänsterPDF visar vilka e-tjänster som hittills lanserats av de kommuner som ingår i samarbetet.