Boråsregionen

Vägledning elektroniska underskrifter

När du skickar en blankett till kommunen behöver du ofta skriva under den. Som anställd eller som politiker i en kommun behöver du skriva på protokoll, beslut m.m. När dessa processer digitaliseras uppkommer behov av elektroniska underskrifter. Hur ska vi möta det behovet? Boråsregionen har samlat en arbetsgrupp som tittat på frågan i syfte att skapa en enkel vägledning kring elektroniska underskrifterPDF.

En underskrift på papper idag innebär inte automatiskt att underskriften ska digitaliseras bara för att processen digitaliseras. De skyddsbehov som ledde fram till att det krävdes en underskrift på papper kan normalt tillgodoses utan att det finns en elektronisk underskrift.    Hur ska vi hantera digitalisering av olika processer där skyddsbehoven ser olika ut? När behöver vi elektroniska underskrifter? När kan vi använda oss av andra metoder? I vägledningen finns ett antal typfall som vi resonerat kring - vad skulle kunna vara en rimlig skyddsmekanism.