Boråsregionen

Infrastruktur och kollektivtrafik

Nationell och regional plan
Under 2018 reviderades nationell och regional plan för transportinfrastruktur som sträcker sig fram till 2029. Här kan medlemskommunerna vara med och påverka. På förbundet sammanställer vi vad kommunerna vill se för förbättringar gällande vägar, järnvägar, kollektivtrafik, samt gång- och cykelvägar och för önskemålen vidare till Västra Götalandsregionen.

Utbyggnad av E20
Fram till 2025 kommer hela den sträckan på E20 som går genom Västra Götaland att byggas ut till mötesfri landsväg. Som medfinansiärer står både Västra Götalandsregionen, kommunalförbund och kommuner, däribland medlemskommunerna i Boråsregionen.

Kollektivtrafik
För att kunna knyta ihop de olika delarna i Boråsregionen och även komma närmre övriga regioner i Västra Götaland är en väl fungerande kollektivtrafik ett viktigt inslag. I samarbete med kommunerna, Västra Götalandsregionen och Västtrafik arbetar förbundet på strategisk nivå för att uppnå gemensamma mål och inriktningar.