Boråsregionen

Temp

Kulturarvsnätverk

I Sjuhärad finns ett nätverk där vi samlar aktörer inom kulturarv till gemensamma träffar kring ett tema som nätverket själva enas om.

Fokus är den lilla kommunens förutsättningar. Träffarna inleds med inspiration och följs av gemensamma diskussioner. Nätverket består av kommuner, civilsamhälle och region. Nätverket är flytande, så du kan delta på de träffar som är relevanta för ditt uppdrag.

Hör av dig till Kulturstrateg, Lisa Haeger, om du vill veta mer.

Träffar och tema 2021

17 juni Kulturarv och besöksnäring

26 augusti Att vårda och underhålla kulturarvet

21 oktober Digitalisering av kulturarvet

Minnesanteckningar

KulturarvSjuhärad210617 Pdf, 281.7 kB, öppnas i nytt fönster.