Boråsregionen

Temp

Nätverk kultur

Boråsregionen- Sjuhärads kommunalförbund driver ett stort antal nätverk på medlemskommunernas uppdrag. Här nedan finns de nätverk inom kultur som kommunalförbundet, tillsammans med kommunerna driver, kontakta Kulturstrateg Lisa Haeger för mer information.


Temp