Boråsregionen

Kulturskolan – barn och ungas eget skapande

Visionen för samverkan mellan kulturskolorna i Boråsregionen är ”Sjuhärad – gränslösa musikoch kulturskolor för ett brett och rikt kulturliv i Boråsregionen”.
Kulturskolorna vill spegla den tid vi lever i och kulturskolorna ska vara platsen där barnen i Sjuhärad upptäcker estetiska uttrycksformer och utvecklar sin skapande förmåga. Det är viktigt att barnen som deltar i kulturskolornas verksamhet har roligt, känner sig viktiga och delaktiga och inkluderade i verksamheten. Tillsammans utvecklar kulturskolorna kompetenser och organiserar sig och lär av varandra. De samverkar med kulturförvaltningar, föreningsliv, skolor och högskolor, det fria kulturlivet och kulturinstitutioner nationellt och internationellt. Regional
samverkan leder till ett bredare utbud av estetiska uttryck för barn och ungdomar. Samarbete över kommungränserna bidrar till kompetensförsörjning.

Vision Kulturskolorna i Sjuhärad Pdf, 2.3 MB.

Förstudie regional kulturskolesamverkan i Sjuhärad Pdf, 466.7 kB, öppnas i nytt fönster.