Boråsregionen

Offentlig konst och gestaltad livsmiljö

Konst som placeras i stadsrummet är tillgänglig för alla. Att möta konst på ett naturligt sätt i vardagen, ger upplevelser och kan öppna för samtal och reflektion. Borås har profilerat sig som en skulpturstad och som ett centrum för offentlig konst av internationell dignitet. Skulpturtemat och den offentliga konsten har stor utvecklingspotential för kommunerna i Sjuhärad med Borås som naturligt centrum. Att utveckla samverkan kring offentlig konst i Sjuhärad bidrar till regional utveckling.
Boråsregionen är profilerad som en viktig nod för form- och designområdet i Västra Götaland.

Västra Götalandsregionen arbetar för att regionen ska bli en nod för form och design med Textilmuseet, Röhsska museet och Rörstrands museum i samverkan