Boråsregionen

Nyheter om avfallsplanen för Boråsregionen

Det här är ett nyhetsbrev från Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund. Nyhetsbrevet kommer att utkomma månadsvis och innehålla information om framtagandet av den gemensamma avfallsplanen, uppdateringar och goda exempel kopplat till något utav avfallsplanens målområden.

Om avfallsplanen
Boråsregionen samordnar de åtta kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda i arbetet med att ta fram en regional avfallsplan. Syftet med en regional avfallsplan är att få ett gemensamt styrdokument med mål och åtgärder för den fortsatta utvecklingen av avfalls­förebyggande och avfallshantering i regionen.

Detta är jag intresserad av * (obligatorisk)
Detta är jag intresserad av
Du kan välja ett alternativ
Personuppgifter * (obligatorisk)
Personuppgifter

Vid frågor eller avsluta prenumerationen kontakta projektledare Alice Karlström, alice.karlstrom@borasregionen.se