bild

FOKUS Boråsregionen 2021

Den 10 november samlades politiker, tjänstepersoner, och andra aktörer för att ta vidare vårt gemensamma arbete med att skapa en hållbar regional utveckling.

Vi hörde professor John Holmberg från Chalmers, prata om "Hur kan vi konkret arbeta med omställning av komplexa system?" samt Erik Hernberg från Kairos Future om "Hållbarhet 2020-2025 i klimat- och corona-krisens spår".

Efter att vi lyft blicken med hjälp av dessa föredragshållare gick eftermiddagen i samtalens och idéernas tecken. Bra samtal som bådar gott får det fortsatta arbetet.

Här kommer inom kort presentationer från föredragen, mentimetersvar, bilder och ev resultat från diskussioner och samtal.