Fossilfri Boråsregion

Tillsammans ställer vi om till fossilfrihet inom transportsektorn, men vi skapar också förutsättningar för affärsutveckling och positionering inom fossilfrihet i Boråsregionen.

Projektteam

Bild Sandra

Sandra Johansson

073-334 22 54

sandra.johansson@borasregionen.se

Bild Sandra

Johanna Björkmalm

070-147 54 24
johanna.bjorkmalm@borasregionen.se

Bild Sandra

Angelica Rennerfelt

070-694 81 44

angelica.rennerfelt@fyrbodal.se

Aktuellt

Kalender


Fossilfri Boråsregion

Världen står inför stora utmaningar i och med klimatförändringarna. Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund har åtta medlemskommuner och alla har skrivit under Klimat 2030.

I dag finns möjligheten att snabbladda eller tanka biogas i tre av åtta kommuner i Sjuhärad. De åtta kommunerna har olika förutsättningar och tidigare studier visar på att kommunerna har olika potentialer. Däremot går implementeringen av ny teknik för långsamt för att fossilfrihet 2030 ska kunna uppnås. Detta projekt hoppas till att snabba på omställningen med fokus på kunskapsspridning, testning och upphandling/inköp av nya fossilfria fordon samt infrastruktur.

Syftet med projektet är att medverka till att fossilfrihet inom transportsektorn ska kunna nås, men vi skapar också förutsättningar för affärsutveckling och positionering inom fossilfrihet i Boråsregionen.

Projektet är ett fördjupningsprojekt från det Miljöstrategiska arbetet och ska pågå 2020 - 2024. Projektet finansieras av Boråsregionen och Västra Götalandsregionen.

Projektet kommer att samproduceras tillsammans med Fyrbodals kommunalförbund.


Temp


Fördjupad information

Laddinfrastruktur

Här finner ni information kring laddinfrastruktur.

Biogas/Vätgas

Här finner ni information
kring biogas och vätgas.

Månadswebinarie

Sista torsdagen varje månad arrangerar projektet månadswebinarier. Här hittar du information från dessa.

Energi

Här finner ni information kring energiförsörjningen i Sjuhärad

Upphandling

Här finner ni information kring upphandling.

Arbetsmaskiner

Sista torsdagen varje månad arrangerar projektet månadswebinarier. Här hittar du information från dessa.