Fossilfri Boråsregion

Tillsammans ställer vi om till fossilfrihet inom transporter och skapa trygg energiförsörjning, men vi skapar också förutsättningar för affärsutveckling och positionering inom fossilfrihet i Boråsregionen.

Projektteam

Bild Sandra

Sandra Johansson

073-334 22 54

sandra.johansson@borasregionen.se

Bild Sandra

Joel Böhm

0721-56 56 52
joel.bohm@borasregionen.se

Bild Sandra

Angelica Rennerfelt

070-694 81 44

angelica.rennerfelt@fyrbodal.se

Aktuellt

Kalender


Fossilfri Boråsregion

Världen står inför stora utmaningar i och med klimatförändringarna. Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund har åtta medlemskommuner och alla har skrivit under Klimat 2030.

Fossilfri Boråsregion startade år 2020 med fokus på att tillsammans i Sjuhärad ställa om till fossilfrihet inom transportsektorn med fokus på elektrifiering, biogas och vätgas. Genom åren har projektet arbetat nära kommunerna i Sjuhärad, Fyrbodals kommunalförbund och olika samverkanspartner. Projektet har bland annat arbetat med publik laddning och strategiska platser för laddning, kartläggning kring energiläget i kommunerna, kartläggning av biogas och vätgas i Sjuhärad samt bidragit till erfarenhetsutbyten mellan kommunerna och kunskapshöjning. Nu går vi in i nästa fas och fokus läggs på att bidra till fossilfria transporter och en trygg energiförsörjning i Sjuhärad.

Projektet är ett fördjupningsprojekt från det Miljöstrategiska arbetet och ska pågå 2020 - 2024. Projektet finansieras av Boråsregionen och Västra Götalandsregionen.

Projektet kommer att samproduceras tillsammans med Fyrbodals kommunalförbund.


Temp


Fördjupad information

Laddinfrastruktur

Här finner ni information kring laddinfrastruktur.

Biogas/Vätgas

Här finner ni information
kring biogas och vätgas.

Månadswebinarie

Sista torsdagen varje månad arrangerar projektet månadswebinarier. Här hittar du information från dessa.

Energi

Här finner ni information kring energiförsörjningen i Sjuhärad

Upphandling

Här finner ni information kring upphandling.

Arbetsmaskiner

Sista torsdagen varje månad arrangerar projektet månadswebinarier. Här hittar du information från dessa.