Boråsregionen

Biogas/Vätgas

Här hittar ni tips och information kring hur omställningen kan se.
Sidan är inte komplett så tipsa gärna projektledaren om annan information.


Biogas och Vätgas - Energibärare för ett fossilfritt Sjuhärad

Biogas och vätgas är två viktiga energibärare som tillsammans med elektrifiering kan möjliggöra omställningen till ett fossilfritt Sjuhärad. Under Q4 2022 och Q1 2023 utfördes ett uppdrag avseende biogas och vätgas där intervjuer och dialoger med relevanta aktörer i Sjuhärad var det största bidraget tillsammans med en analys över förutsättningarna för framtida produktion och användning av biogas och vätgas. Genom arbetet har det fastställts att det finns möjligheter för utökad biogasproduktion och nyetablerad vätgasproduktion genom egna förutsättningar och tillräckligt kundunderlag i Sjuhärad.

I delregionen finns det potential att använda ännu mer av råvarorna, substraten, som behövs för att producera större mängd av biogas. Specifikt sker stora delar av biogasproduktionen i norra Sjuhärad, med större producenter lokaliserade i Borås, Vårgårda och Ulricehamn. Detta skulle kunna utnyttjas hos potentiella användare inom industri- och transportsektorn som genomför en omställning till fossilfrihet. Många vätgasprojekt håller på att etablera sig i Sverige, så även i Sjuhärad där främst två aktörer vill etablera vätgasproduktion för direkt användning eller tankning. Genom dessa blir det möjligt för en större vätgasekonomi att utvecklas i området, där det även finns potential för symbioser med sidoströmmar till närliggande aktörer, leverans av komponenter från nya underleverantörer och etablering av andra verksamheter med direkt koppling till vätgasproduktion.

Dessa sammankopplingar är essentiella för att både biogas och vätgas ska vara en del i det framtida energisystemet i Sjuhärad. En nyckelroll finns också hos kommunen som påverkar stora delar av värdekedjan gällande bland annat upphandling, tillståndsprocesser och samordning vilket påverkar långsiktigheten för både producenter och användare.

Rapporten från uppdraget finns i sin helhet i länk nedan samt i en kortfattad version.
Läs mer här: länk rapport full Pdf, 1.9 MB. + kortfattad version Pdf, 1.3 MB.