Boråsregionen

Laddinfrastruktur

Här hittar ni tips och information kring hur omställningen kan se.
Sidan är inte komplett så tipsa gärna projektledaren om annan information.


Faktablad:

Under 2021 har en Vägledning för laddinfrastruktur - publik laddning i Sjuhärad med tillhörande kartor som visar förslag på strategiska platser för publik laddinfrastruktur tagits fram.

Vägledningen ska hjälpa kommunerna att ta fram riktlinjer och göra ställningstaganden kring placering av publika laddstationer samt ge kommunerna ett stöd kring olika parters roller och ansvar. Vägledningen kan användas i utvecklingsarbetet inom samhällsbyggnad, näringsliv, besöksnäring och hållbarhet. Kartorna kan även vara ett underlag för kommunernas översikts- och detaljplanarbete samt delregionala utvecklingsarbeten.

Platserna är framtagna i dialog med tjänstepersoner i kommunerna. I dialogerna har man utgått från att platsen är välbesökt, där besökaren stannar tillräckligt länge och har rest tillräckligt långt för att laddning ska ses som ett behov för både elbilar och laddhybrider.

Vägledningen riktar in sig på publik laddning, men anger inte vem som ska etablera laddstationen eller bedömning av elnätets kapacitet.

Vägledning för laddinfrastruktur - Publik laddning i Sjuhärad Pdf, 1.7 MB.

Förslag på strategiska platser i Sjuhärad för publik laddning Pdf, 23 MB.


Lansering Vägledning för laddinfrastruktur - Publik laddning:

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund och Fyrbodals kommunalförbund bjöd tillsammans in till en förmiddag för lansering av Vägledning för laddinfrastruktur - Publik laddning. Kommunalförbunden har haft en nära samverkan i och med projekten Fossilfri Gränsregion och Fossilfri Boråsregion. Förmiddagen var även en möjlighet att dela lärdomar mellan delregionerna.


Inspelning från lanseringen hittar ni här: