Boråsregionen

Regional avfallsplan

Boråsregionen samverkar i att ta fram en gemensam avfallsplan

Avfallsförebyggande och avfallshantering är en viktig del av samhällets infrastruktur och det är något som både berör och engagerar dess invånare. Hur ska vi arbeta för att bibehålla en hållbar avfallshantering? Hur kan vi skapa en infrastruktur som stödjer cirkulär ekonomi och en region med en mer effektiv användning av resurser?

Boråsregionen samordnar de åtta kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda i arbetet med att ta fram en regional avfallsplan. Syftet med en regional avfallsplan är att få ett gemensamt styrdokument med mål och åtgärder för den fortsatta utvecklingen av avfalls­förebyggande och avfallshantering i regionen.

Framtagandet av avfallsplanen startade hösten 2019 och pågår i två år.

Alice Karlström, alice.karlstrom@borasregionen.se

Kontakta gärna projektledaren om du vill veta mer om projektet >


Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev som kommer att utkomma månadsvis och innehålla information om framtagandet av den gemensamma avfallsplanen. Den innehåller även omvärldsbevakning, goda exempel och tips på webinarium inom just ditt intresseområde.

Prenumerera på Nyhetsbrev


Aktuellt

Remiss Boråsregionens gemensamma avfallsplan 2021-2030

Kommunerna i Boråsregionen samverkar kring att ta fram en gemensam avfallsplan. Regional avfallsplan ”Mot en hållbar och cirkulär framtid” för perioden 2021-2030 har arbetats fram under 2020 med hjälp av en projektgrupp bestående av en projektledare och en representant från varje kommun eller kommunalt avfalls- och energibolag. Under framtagandet har målförslagen kontinuerligt förankrats i kommunerna. Den delregionala avfallsplanen ska nu ut på remiss under första halvåret 2021.

Utkast till Boråsregionens gemensamma avfallsplan 2021-2030 Pdf, 10.3 MB.

Synpunkter på planen lämnas till den egna kommunen.

Den 16 mars ges en information om den gemensamma avfallsplanen, för mer information klicka här

Vid frågor kontakta Alice Karlström,
projektledare Regional Avfallsplan, alice.karlstrom@borasregionen.se


Nätverk