Mot en cirkulär och hållbar framtid

Vår gemensamma avfallsplan för Sjuhärad

Kontaktpersoner

Bild Sandra

Sandra Johansson

0733-34 22 54

sandra.johansson@borasregionen.se

Bild Sandra

Johanna Björkmalm

070-147 54 24

johanna.bjorkmalm@borasregionen.se

Bild Sandra

Anna Strannegård
Föräldraledig

070-144 69 19

anna.strannegard@borasregionen.se

Boråsregionen arbetar tillsammans med en gemensam avfallsplan

Avfallsförebyggande och avfallshantering är en viktig del av samhällets infrastruktur och det är något som både berör och engagerar dess invånare. Hur ska vi arbeta för att bibehålla en hållbar avfallshantering? Hur kan vi skapa en infrastruktur som stödjer cirkulär ekonomi och en region med en mer effektiv användning av resurser?

Boråsregionen har samordnat de åtta kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda i arbetet med att ta fram en regional avfallsplan. Syftet med en regional avfallsplan är att få ett gemensamt styrdokument med mål och åtgärder för den fortsatta utvecklingen av avfalls­förebyggande och avfallshantering i regionen.

Framtagandet av avfallsplanen startade hösten 2019 och pågick i två år. Nu tar vi nästa steg och arbetar för en framgångsrik implementering av avfallsplanens mål och aktiviteter i kommunerna.Temp

Temp

Regional avfallsplan

Här hittar du vår gemensammma avfallsplan.