bild

FOKUS Boråsregionen 5 november

FOKUS Boråsregionen - en dag för politiker, tjänstepersoner, näringsliv och andra aktörer att samlas för vårt gemensamma arbete med att skapa en hållbar regional utveckling.

Torsdag 5 november möttes nästan 100 deltagare för att prata ny delregional utvecklingsstrategi och hur vi kan främja samverkan i vår delregion. Dagen genomfördes med föreläsarna på plats och övriga deltagare digitalt. Syftet med dagen var att skapa en plattform och gemensamma insikter för vårt fortsatta arbete.

Vi började med att Helena L Nilsson och Maria Jakobsson från VGR pratade om utmaningar och möjligheter vi har i Västra Götaland och vikten av att vi jobbar tillsammans, i synnerhet i dessa tider, samt processen och fortsatt arbete med den regional utvecklingsstrategin.

Vidare samtalade Anna Laang och Magnus Haggren från Boråsregionen om hur vi ser på arbetet och att vi vill skapa en delaktighet. Inte bara mellan delregion och kommuner, utan även viktiga samarbetspartners som t ex aktörer i innovationssystemet. Vi har ett gemensamt ansvar.

Erik Presky från Science Park Borås gav sin syn på remissförslaget och sin roll, samt hur Science Park kan bidra i utvecklingsarbetet.

Vi behöver också höja blicken och få nya perspektiv, för detta stor Bi Puranen, institutet för framtidsforskning. Med ett engagerat framförande och föredrag om värderingar och migration, gav Bi verkligen nya perspektiv.

En grund för vårt arbete är samverkan - men vad menar vi och vad krävs? Sven-Martin Åkesson gav oss en gemensam grund att utgå ifrån, så vi pratar samma sak.

Eftermiddagen bestod av workshops i mindre digitala grupper, vilket fungerade bra och var uppskattat. Frågorna var vad som är viktigt att prioritera i vårt utvecklingsarbete och vad vi själva kan göra.

Allt detta kommer att vara med i underlaget för den nya strategin.

Moderator för dagen var Åsa Lindell.

Tack alla som var med och bidrog.

Har du funderingar eller frågor om FOKUS Boråsregionen kontakta EvaLotta Petersson.

Se inbjudan >> Pdf, 291.8 kB, öppnas i nytt fönster.Bild på Bi Puranen