bild

MiniFOKUS

Nu lanserar vi MiniFOKUS - korta webinarium med fokus på områden i den regionala och delregionala utvecklingsstrategin. Syftet är att skapa tvärsektoriella samtal över verksamhetsgränser, skapa delaktighet i utvecklingsarbetet samt insikter och kunskap. MiniFOKUS återkommer en gång i månaden med nya ämnen.

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund vill skapa en delaktighet i det delregionala utvecklingsarbetet. Inte bara mellan delregion och kommuner, utan även viktiga samarbetspartners som t ex aktörer i innovationssystemet. Vi har alla ett gemensamt ansvar för utvecklingen av vår delregion.

Upplägg webinarium
Korta möten innebär 50 minuter och innehåller en föreläsning/information om ett ämne som efterföljs av lätta samtal i grupp och frågor. Du får med dig insikter, kunskap och nya kontakter.

Nästa MiniFOKUS
Just nu har MiniFOKUS tagit en sommarpaus och återkommer i september!

MiniFOKUS 9 juni 09.00-09.50 - Fokus på Hållbar mobilitet (och långsiktiga prioriteringen Knyta Samman Västra Götaland)

  • Hur ser Västtrafik på hållbar mobilitet? Marita Albrektson, Projektledare Kombinerad mobilitet på Västtrafik
  • Hållbar mobilitet i Trafikförsörjningsprogrammet och framtiden, Roland Karlsson, KSO i Ulricehamn och ledamot i Kollektivtrafiknämnden
  • Samtal om hållbar mobilitet, Karin Björklind och Karin Stenlund från Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund och Fyrbodal kommunalförbund
  • Deltog du på webbinariet? Svara gärna på enkät med tre korta frågor för att hjälpa oss att utveckla arrangemanget! > Klicka här Länk till annan webbplats.
  • Inbjudan 9 juni Pdf, 239 kB.
  • Presentation från dagens MiniFOKUS Pdf, 2.2 MB.

MiniFOKUS 4 maj 09.00-09.50 - Fokus på kraftsamlingen Elektrifiering

MiniFOKUS 30 mars - Fokus på den långsiktiga prioriteringen Stärka innovationskraften

Vill du vara med på sändlistan?
Anmäl dig via denna länk Länk till annan webbplats. för att få inbjudningar till kommande MiniFOKUS

Kontakt
Har du funderingar eller frågor om MiniFOKUS, kontakta Ellen Lageholm.