Kontaktpersoner

Bild Sandra

Sara Lindeberg

070-144 69 19

sara.lindeberg@borasregionen.se

Bild Sandra

Mikael Szanto

070-147 54 24

mikael.szanto@borasregionen.se

Bild Sandra

Madelene Alfinsson

0733-34 22 54

madelene.alfinsson@borasregionen.se

Kunskapsnod Fullföljda studier Sjuhärad

Alla barn och unga ska ha jämlika förutsättningar att klara skolan som en förutsättning för att skapa ett hållbart samhälle där varje individ får god hälsa, utbildning och framtidstro.

Detta är en målbild som Kunskapsnod Fullföljda studier Sjuhärad arbetar långsiktigt och hållbart tillsammans med kommunerna i Boråsregionen för att uppnå. Att fler unga ska fullfölja sina studier är en bred fråga där hela samhället påverkar barn och ungas livssituation och motivation. Ungas hälsa, utbildning framtidstro är allas ansvar.

Samverkan mellan många parter krävs för att nå effekter i arbetet. Det är viktigt att fokus hamnar rätt så att barn och unga alltid sätts i främsta rummet. Tillsammans arbetar vi i Sjuhärad för att barn och unga ska få rätt stöd av alla instanser i samverkan.

Temp

Temp

Kunskapsnod fullföljda studier Sjuhärad

Här hittar du strategidokumentet Kunskapsnod fullföljda studier. Är du intresserad av hur strategidokumentet togs fram? Ladda ner Förstudierapport Fullföljda studier Sjuhärad längst ner på denna sida.